Pendalaman iman I APP 2021 Paroki St.Teresia Jambi

Pendalaman iman I APP 2021
Tema
Membangun ekonomi
yang berbelarasa seperti kehendak pencipta
Paroki St. Teresia Jambi

Nara Sumber
Theresia Ari Sukarni S.Ag
Sri Muryana S.Ag

Please follow and like us: